ΖΩΑ & ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Η  νομοθεσία


Η μεταφορά των κατοικίδιων ζώων επιβατών με τα τρένα

Στα τρένα, τα μικρόσωμα σκυλιά έχουν πάλι την τιμητική τους, καθώς μπορούν να ταξιδεύουν παρέα με τον κάτοχό τους, αρκεί να έχουν πληρώσει το μειωμένο εισιτήριο, που προβλέπεται γι αυτά. Τα μεγάλα, όμως, πρέπει να παραμένουν σε ειδικό κλουβί στη σκευοφόρο, διαφορετικά σε ειδικό βαγόνι, που διαθέτει μόνο η νυχτερινή αμαξοστοιχία.

Η απάντηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ  στην ΠΦΟ σχετικά:

Σε συνέχεια της μεταξύ μας αλληλογραφίας για το θέμα της μετακίνησης ζώων συντροφιάς με τις αμαξοστοιχίες και τα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σας πληροφορούμε ότι οι ισχύουσες στην εταιρεία μας διατάξεις προσαρμόστηκαν στην κείμενη νομοθεσία και στις εγκυκλίους του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων ως εξής:

Σας ενημερώνουμε για τις ειδικότερες ρυθμίσεις – διευκρινίσεις για τη μεταφορά συνοδευόμενων ζώντων ζώων(ζώων συντροφιάς) στις αμαξοστοιχίες και τα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

1. Στα επιβατικά οχήματα και σε όλες τις κατηγορίες αμαξοστοιχιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθώς και στα οδικά μέσα ιδιοκτησίας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, γίνονται δεκτά για μεταφορά μικρόσωμα ζώα συντροφιάς (σκύλοι έως 10 κιλά, γάτες, πουλιά, κλπ.) κλεισμένα σε κλουβιά, καλάθια ή άλλες κατάλληλες ασφαλείς -τόσο για το μεταφερόμενο μικρόσωμο ζώο, όσο και για τους συνεπιβάτες και το τροχαίο υλικό- συσκευασίες. Η μέγιστη διάσταση των συσκευασιών αυτών είναι 50Χ40Χ70 εκ. για τις αμαξοστοιχίες και η μέγιστη διάσταση των συσκευασιών αυτών για τα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ είναι 50Χ40Χ35 εκ. Τα ζώα πρέπει να συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχό τους, ο οποίος, εφόσον ζητηθεί, πρέπει να προσκομίσει το βιβλιάριο υγείας του ζώου, ενημερωμένο τουλάχιστον κατά την τελευταία διετία.
Ειδικά οι μικρόσωμοι σκύλοι βάρους έως 10 κιλών είναι δυνατόν να γίνουν δεκτοί και χωρίς συσκευασία στις αμαξοστοιχίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, πρέπει δε σε κάθε περίπτωση να φέρουν λουρί και φίμωτρο. Τα ζώα αυτά γίνονται δεκτά μόνον στο διαμέρισμα με αρίθμηση 111-116, στη Β΄θέση και 11-16 στην Α΄θέση, σε ένα και μόνον όχημα της σύνθεσης κάθε αμαξοστοιχίας, το οποίο διαθέτει αυτόνομα διαμερίσματα. (Είναι αυτονόητο ότι η μεταφορά των ζώων αυτών είναι δυνατή μόνον σε οχήματα πλευρικού διαδρόμου, τα οποία εκ κατασκευής διαθέτουν ξεχωριστά διαμερίσματα).

Τα ζώα συνοδείας αναπήρων δεν τοποθετούνται σε καλάθι ή άλλη συσκευασία, αλλά φέρουν υποχρεωτικά φίμωτρο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους στις αμαξοστοιχίες ή τα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.


2. H παραλαβή των ζώων αυτών στα υπόλοιπα διαμερίσματα των αμαξοστοιχιών επιτρέπεται εφόσον:

  • Δεν ενοχλούν με οποιοδήποτε τρόπο τους επιβάτες.
  • Δεν είναι αντίθετη σε νόμιμες απαγορευτικές διατάξεις.
  • Κανένας από τους επιβάτες του διαμερίσματος δεν έχει αντίρρηση και
  • Τα ζώα αυτά είναι δυνατό να μεταφέρονται στα γόνατα ή να τοποθετούνται στους χώρους που προορίζονται για τις αποσκευές χειρός.

3. Σε περίπτωση που κάποιος συνεπιβάτης στην αμαξοστοιχία έχει αντίρρηση για την παραμονή του ζώου στο χώρο, το προσωπικό της αμαξοστοιχίας αποφασίζει για την παραμονή ή όχι του ζώου στο διαμέρισμα ή για την μεταφορά του στην σκευοφόρο της αμαξοστοιχίας ή ακόμα για τη διάθεση ιδιαίτερου διαμερίσματος. Στην περίπτωση αυτή δεν εισπράττεται το πρόστιμο που προβλέπεται.

4. Ειδικότερα για τα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, η μεταφορά των κατοικίδιων ζώων (πάντοτε σε συσκευασίες σύμφωνα με τις διαστάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου), περιορίζεται σε δύο δρομολόγια ημερησίως στη γραμμή Κιάτου – Πάτρας, (στα δρομολόγια των 7.25 π.μ. και 15.30 μ.μ. από Κιάτο και στο δρομολόγιο των 8.50 π.μ. και 16.30 μ.μ. από Πάτρα) και σε ένα δρομολόγιο στη γραμμή Λάρισας – Βόλου (στο δρομολόγιο των 11.20 π.μ. από Βόλο και στο δρομολόγιο των 12.30 μ.μ. από Λάρισα).
Τα ζώα στα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (μεταφερόμενα στις συσκευασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παραπάνω) τοποθετούνται υποχρεωτικά εντός του χώρου επιβατών και πάντοτε σε θέσεις που αντιστοιχούν στην τελευταία πεντάδα των προσφερόμενων θέσεων του λεωφορείου ο δε μέγιστος αριθμός τους ανέρχεται σε δύο κατοικίδια ανά λεωφορείο στις παραπάνω οριζόμενες λεωφορειακές γραμμές. Σε καμία περίπτωση η μεταφορά των μικρών κατοικίδιων ζώων και κατά μείζονα λόγο αυτών που συνοδεύουν αναπήρους δεν τελεί υπό την κρίση του οδηγού ή τη συναίνεση των λοιπών επιβατών.

5. Για την φύλαξη των ζώων αυτών είναι υπεύθυνοι οι επιβάτες που τα συνοδεύουν. Ο Σιδηρόδρομος δεν έχει καμία ευθύνη για απώλεια ή για οτιδήποτε συμβεί σε βάρος αυτών των ζώων, εκτός αν αυτό προήλθε από υπαιτιότητά του. Ο επιβάτης εξάλλου ευθύνεται για κάθε βλάβη που είναι δυνατό να προκληθεί από τα ζώα στο υλικό του Σιδηροδρόμου ή σε τρίτους, εκτός αν η ζημιά προήλθε από υπαιτιότητά του.

6. Για τη μεταφορά μικρών κατοικιδίων ζώων στις αμαξοστοιχίες σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, δεν εισπράττεται κόμιστρο και δεν εκδίδεται τίτλος μεταφοράς με εξαίρεση την περίπτωση της μεταφοράς του ζώου στη σκευοφόρο (εφόσον αυτή υπάρχει στη σύνθεση της αμαξοστοιχίας) ή σε ιδιαίτερο διαμέρισμα.

7. Για τη μεταφορά μεγαλόσωμων σκύλων ισχύουν :
Α) Παραλαβή και μεταφορά των σκύλων στα επιβατικά οχήματα :

  • Γίνεται δεκτή με τον όρο ότι οι σκύλοι είναι ακίνδυνοι και φέρουν φίμωτρο.
  • Στην περίπτωση αυτή για την ενοικίαση ολόκληρου διαμερίσματος κατάκλισης ή διαμερίσματος καθημένων. Για τους σκύλους εκδίδεται εισιτήριο και εισπράττεται το μισό της τιμής εισιτηρίου 2ης θέσης ανάλογα με την διάρκεια ισχύος του εισιτηρίου του επιβάτη. Το εισιτήριο του σκύλου υπολογίζεται στον αριθμό των εισιτηρίων που απαιτούνται για την ενοικίαση του διαμερίσματος (ήτοι στο σύνολο των προσφερόμενων στο διαμέρισμα θέσεων).
  • Για την φύλαξη των σκύλων η ευθύνη ανήκει στους επιβάτες που τα συνοδεύουν. Ο Σιδηρόδρομος δεν έχει καμία ευθύνη για απώλεια ή για οτιδήποτε συμβεί σε βάρος των σκύλων εκτός αν αυτό προέλθει από υπαιτιότητά του. Ο επιβάτης εξάλλου ευθύνεται για κάθε βλάβη που είναι δυνατόν να προκληθεί από τους σκύλους στο υλικό του Σιδηροδρόμου ή σε τρίτους, εκτός αν η ζημιά προήλθε από υπαιτιότητά του.

Β) Παραλαβή και μεταφορά των σκύλων κλεισμένων μέσα στο ειδικό διαμέρισμα της σκευοφόρου (εφόσον υπάρχουν σκευοφόροι με ειδικούς χώρους φύλαξης σκύλων στη σύνθεση της αμαξοστοιχίας)

Η τοποθέτηση του σκύλου στο ειδικό διαμέρισμα της σκευοφόρου στο σταθμό αναχώρησης και η παραλαβή του κατά την άφιξη στον σταθμό προορισμού γίνεται με φροντίδα του κατόχου του. Η παραλαβή του σκύλου πρέπει να γίνει αμέσως μόλις η αμαξοστοιχία φθάσει στο σταθμό προορισμού. Ο Σιδηρόδρομος δεν είναι υποχρεωμένος για τη φύλαξη των σκύλων που έχουν αφιχθεί σύμφωνα με τα παραπάνω και δεν παραλαμβάνονται έγκαιρα από τους κατόχους τους.
Εισπράττεται το μισό της τιμής εισιτηρίου 2ης θέσης ανάλογα με τη διάρκεια ισχύος του εισιτηρίου του επιβάτη που τα συνοδεύει.

Γ) Μεταφορά σκύλου συνοδού – τυφλού

Επιτρέπεται η παραλαβή και μεταφορά μεγαλόσωμων σκύλων που συνοδεύουν τυφλούς εντός των διαμερισμάτων των επιβατικών αμαξοστοιχιών, οι οποίες δεν διαθέτουν ιδιαίτερα διαμερίσματα, με τους παρακάτω όρους:

  • Ο σκύλος θα πρέπει να συνοδεύει οπωσδήποτε άτομο τυφλό, να φέρει φίμωτρο, να δένεται και να μεταφέρεται καθισμένο επί του δαπέδου του βαγονιού, κοντά ή δίπλα στον κάτοχό του.
  • Σε περίπτωση κατά την οποία δημιουργηθεί αμφιβολία περί της συγκεκριμένης αναπηρίας (τύφλωση) του επιβάτη, το προσωπικό ελέγχου της αμαξοστοιχίας, θα μπορεί, τότε και μόνο, να ζητήσει την επίδειξη σχετικής κάρτας από την οποία θα βεβαιώνεται η εν λόγω αναπηρία. Στην περίπτωση αυτή ο κάτοχος της συγκεκριμένης κάρτας θα πρέπει παράλληλα να επιδείξει και την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο θα προκύπτει η ταυτοπροσωπία του.
  • Σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατή η μεταφορά του τυφλού και του σκύλου-συνοδού στις ειδικές θέσεις ΑμεΑ, εφόσον αυτές διατίθενται στη συγκεκριμένη αμαξοστοιχία.


Περίληψη των παραπάνω διατάξεων θα αναρτηθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στο Διαδικτυακό ιστότοπο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση θεωρήσετε απαραίτητη για την απρόσκοπτη μετακίνηση των ζώων συντροφιάς με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία που είχατε με την εταιρεία μας.

Ο Διευθυντής ε.χ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΛΙΑΣ
 

Η μεταφορά των κατοικίδιων ζώων επιβατών με τα αεροπλάνα

Η πολιτική στις μετακινήσεις ζώων αλλάζει στα αεροπλάνα, ανάλογα με τον προορισμό και την αεροπορική εταιρεία. Στην Ελλάδα, μπορεί κανείς να έχει ένα ζωάκι ως 5 ή 8 κιλά στο ειδικό καλάθι μαζί του στην καμπίνα των επιβατών, αλλιώς η θέση του είναι στον χώρο αποθήκευσης αποσκευών.

Πριν ταξιδέψει κανείς με το ζώο του στο εξωτερικό (Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία) πρέπει να προετοιμαστεί για 3-4 μήνες, καθώς το βιβλιάριο υγείας του ζώου, που εκτελεί χρέη διαβατηρίου, πρέπει να περιλαμβάνει σχετικά πρόσφατες εξετάσεις αίματος, εμβόλια λύσσας και αποπαρασίτωση (είναι υποχρεωτικό και το μικροτσίπ ταυτότητας) διαφορετικά το ζώο κινδυνεύει να μπει σε καραντίνα στη χώρα υποδοχής.

Η μεταφορά των κατοικίδιων ζώων επιβατών με τα ακτοπλοϊκά πλοία

Τα πλοία υποχρεούνται να διαθέτουν ειδικά κλουβιά για τα ζώα συντροφιάς. Κάποιες εταιρείες επιτρέπουν στους κατόχους να τα έχουν μαζί τους με λουρί στο κατάστρωμα, αλλά όχι, συνήθως, στους εσωτερικούς χώρους, με αποτέλεσμα σε αυτή την περίπτωση μικρά και μεγάλα ζώα να χαίρουν των ιδίων... προνομίων.

Κατέβασε την νομοθεσία εδώ
 www.yen.gr/php/download_xitem.php?xitem=33827/eg18mkp.pdf

Η μεταφορά των κατοικίδιων ζώων επιβατών με τα ΚΤΕΛ-Αστικά Λεωφορεία

Η μεταφορά κατοικίδιων σε αστικά λεωφορεία, ΚΤΕΛ, τραμ, ηλεκτρικό, προαστιακό, μετρό και τρόλεϊ επιτρέπεται μόνο σε μικρόσωμα ζώα εφόσον αυτά είναι μέσα σε ειδικά καλάθια διαστάσεων μέχρι 70x40x50. Από τα μεγαλόσωμα, μόνον οι σκύλοι-οδηγοί τυφλών μπορούν να επιβιβάζονται με τους ιδιοκτήτες τους, αλλά εφόσον φέρουν λουρί και φίμωτρο. Κάθε κάτοχος κατοικίδιου, ή αλλιώς ζώου συντροφιάς, υποχρεούται να φέρει μαζί του το βιβλιάριο υγείας του ζώου, ενώ η μετακίνηση πέντε ζώων μαζί και πλέον θεωρείται εμπορική και διώκεται. Ούτως ή άλλως, όμως, πριν από τη μετακίνηση του κατοικίδιου με το ΚΤΕΛ, το τρένο, το αεροπλάνο και το πλοίο, είναι απαραίτητη η τηλεφωνική επικοινωνία με την εταιρεία του μέσου μεταφοράς.

Κατεβάστε εδώ την απόφαση και εχετε την μαζί σας στα ΚΤΕΛ:
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4%CE%91861-%CE%92%CE%A9%CE%9F 
 
Σχετική εγκύκλιος εφαρμογής της ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. εδώ

Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ τήλ: 210 - 5225656 
Διαβάστε και τυπώστε την απόφασηΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Α.Π. Β/41804/4443 / 13-9-2011

Προς διευκρίνιση και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων για τη μεταφορά ζώων με λεωφορεία των ΚΤΕΛ Α.Ε., σας πληροφορούμε τα ακόλουθα: 

1. Προκειμένου να επιτραπεί η μεταφορά μικρών κατοικίδιων ζώων, αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο τους. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος θα πρέπει να επιδεικνύει το διαβατήριο του ζώου ή το βιβλιάριο υγείας, το οποίο να είναι ενημερωμένο τουλάχιστον κατά την τελευταία διετία. 

2. Οι ειδικότερες ρυθμίσεις της μεταφοράς των ζώων συνοδείας αναπήρων (ουσιαστικά σκύλων συνοδείας τυφλών) καθώς και των μικρών κατοικίδιων, ανάλογα με τον τύπο του λεωφορείου, έχουν ως ακολούθως: 

Α. Ζώα σε Λεωφορεία Αστικών ΚΤΕΛ: 

Τα ζώα συνοδείας αναπήρων ανεξαρτήτως μεγέθους καθώς και τα μικρά κατοικίδια ζώα μεταφέρονται εντός ειδικού καλαθιού μεταφοράς με μέγιστες διαστάσεις 50Χ40Χ70 εκατοστά, κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα στους συγκοινωνιακούς φορείς αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης και τοποθετούνται υποχρεωτικά εντός του χώρου επιβατών. Τα ζώα συνοδείας αναπήρων δεν τοποθετούνται σε καλάθι αλλά φέρουν υποχρεωτικά φίμωτρο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

 Β. Ζώα σε Λεωφορεία Υπεραστικών ΚΤΕΛ: 

Στα λεωφορεία που εξυπηρετούν υπεραστικές συγκοινωνίες λόγω του μικρότερου διαθέσιμου χώρου, περιορίζονται οι μέγιστες διαστάσεις του ειδικού καλαθιού μεταφοράς. Έτσι, τα ζώα συνοδείας αναπήρων ανεξαρτήτως μεγέθους και τα μικρά κατοικίδια ζώα, βάρους έως επτά (7) κιλών, που μεταφέρονται εντός ειδικού καλαθιού μεταφοράς διαστάσεων 50Χ40X35 εκατοστά είναι επιτρεπτό να μεταφέρονται με τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ & ΚΤΕΛ Α.Ε. που εξυπηρετούν υπεραστικές συγκοινωνίες και τοποθετούνται υποχρεωτικά εντός του χώρου επιβατών. Τα ζώα αυτά θα τοποθετούνται είτε στο διάδρομο είτε στα κλιμακοστάσια των λεωφορείων, πλησίον σε κάθε περίπτωση του ιδιοκτήτη τους. Τα ζώα συνοδείας αναπήρων, όπως προαναφέρθηκε, δεν τοποθετούνται σε καλάθι αλλά φέρουν υποχρεωτικά φίμωτρο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. 

Για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, τα υπεραστικά ΚΤΕΛ & ΚΤΕΛ Α.Ε. είναι επιτρεπτό να περιορίζουν τη μεταφορά των κατοικίδιων ζώων, 
(α) σε ότι αφορά στον αριθμό σε δύο κατοικίδια ανά λεωφορείο και 
(β) σε ορισμένα μόνο από τα εξυπηρετούμενα δρομολόγια τα οποία πάντως θα αποτελούν το 30% τουλάχιστον των δρομολογίων κάθε γραμμής (και κατ’ ελάχιστο ένα δρομολόγιο ανά ημέρα), κατανεμημένα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εφόσον αποφασιστεί από το οικείο υπεραστικό ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ να γίνει χρήση του ως άνω (β) περιορισμού, θα πρέπει η πληροφορία αυτή να παρέχεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ενώ θα πρέπει να έχει αναρτηθεί εμφανώς σχετική ανακοίνωση στους σταθμούς και πρακτορεία του ΚΤΕΛ. Ο περιορισμός των δρομολογίων θα δύναται να εξυπηρετήσει και τις ανάγκες αλλεργικών κ.λπ. ατόμων που ευλόγως αποφεύγουν το συγχρωτισμό με κατοικίδια ζώα. Σε κάθε περίπτωση βέβαια είναι ενδεδειγμένη η κατάλληλη διευθέτηση των επιβατών εντός του λεωφορείου. 

 Για την περίπτωση αστικών λεωφορείων που είναι ενταγμένα και δρομολογούνται από Υπεραστικά ΚΤΕΛ & ΚΤΕΛ Α.Ε. εφαρμόζονται τα προαναφερθέντα για τα λεωφορεία των Αστικών ΚΤΕΛ. 3. Τα προαναφερόμενα αφορούν, αδιακρίτως, και στα λεωφορεία ιδιοκτησίας των ΚΤΕΛ Α.Ε. και στα λεωφορεία ιδιοκτησίας μετόχων των ΚΤΕΛ Α.Ε. που εξυπηρετούν τις αστικές & υπεραστικές συγκοινωνίες. Σε καμία περίπτωση η μεταφορά των μικρών κατοικίδιων ή κατά μείζονα λόγο αυτών που συνοδεύουν αναπήρους δεν τελεί υπό την κρίση του οδηγού ή / και του ιδιοκτήτη του λεωφορείου ή τη συναίνεση των λοιπών επιβατών. 

 4. Τονίζεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις ρυθμίσεις της εγκυκλίου αυτής, επιβάλλονται, από το οικείο Πειθαρχικό Συμβούλιο του π.δ. 170/2003 (Α’ 140), στις ΚΤΕΛ Α.Ε. οι προβλεπόμενες κυρώσεις της παρ. 3(η) του άρθρου 2 του ίδιου π.δ. και σε περίπτωση υποτροπής αυτές της παρ. 5 του ίδιου άρθρου. Οι οδηγοί των λεωφορείων που δε συμμορφώνονται με τις ως άνω ρυθμίσεις, υπόκεινται στις πειθαρχικές κυρώσεις του άρθρου 18 του π.δ. 246/2006 (Α’ 261) που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα των ΚΤΕΛ Α.Ε. & ΚΤΕΛ. Τα συλλογικά όργανα των ΚΤΕΛ Α.Ε. παρακαλούνται για την ενημέρωση των μελών τους ενώ οι ΚΤΕΛ Α.Ε. για την ενημέρωση του προσωπικού και των μετόχων τους. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΡ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ 
 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2010 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
Β/43094/4247 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΠΡΟΣ: όπως ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ.Κ. : 101 91 Αθήνα Πληροφορίες: Ν. Νόλης Τηλέφωνο: 210 6508447 FAX: 210 6508451 e-mail: n.nolis@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ : Μετακινήσεις ζώων συντροφιάς με τη χρήση λεωφορείων των ΚΤΕΛ
ΣΧΕΤ:
α. Το υπόμνημα της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής Ζωοφιλικών Σωματείων.
β. Το από 20/7/2010 υπόμνημα της ΠΟ.ΦΥ.ΖΩ. (Πολίτες για τα Δικαιώματα της Φύσης και της Ζωής)
γ. Η από 21/7/2010 ανοικτή επιστολή – αίτηση των Οικολόγων Πρασίνων
δ. Το υπόμνημα της PSYCHANIMAL (Ψυχολόγοι & Επιστήμονες υπέρ της Προστασίας των Ζώων. 
ε. Το υπόμνημα 724/4-8-2010 της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών.
στ.
Επιστολές διαμαρτυρίας πολιτών, (30 που εστάλησαν κυρίως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
ζ. Το 2935/7-9-2010 Υπόμνημα της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών, (Π.Ο.Α.Υ.Σ).  

Με αφορμή δημοσίευμα, για περιστατικό θανάτου ζώου που μεταφερόταν στο χώρο αποσκευών λεωφορείου ΚΤΕΛ, ακολούθησαν καταγγελίες για παρόμοιες περιπτώσεις θανάτων ζώων και έντονες αντιδράσεις από σωματεία, φορείς, πολίτες (μέσω σχετικών ιστολογίων). Ειδικότερα στα ανωτέρω σχετικά, (τα α’ έως δ’ έχουν αποσταλεί και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων), αναφέρονται μεταξύ των άλλων, τα εξής: • Το ισχύον στη χώρα μας πλαίσιο για τις μεταφορές των ζώων συντροφιάς με υπεραστικά λεωφορεία των ΚΤΕΛ, δεν είναι σαφές, ούτε συμβαδίζει με τους κανόνες της Ε.Ε[1]. • Ζητείται να εκδοθεί ρύθμιση, με την οποία να προβλέπεται ρητά ο τρόπος, οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφαλούς μεταφοράς των ζώων συντροφιάς με τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ. • Ζητείται να επιτρέπεται η μεταφορά των ζώων συντροφιάς μέσα στον χώρο των επιβατών των λεωφορείων ΚΤΕΛ συνοδεία του ιδιοκτήτη τους υπό προϋποθέσεις, (είτε με φίμωτρο, αν είναι μεγάλο, είτε σε σάκο μεταφοράς εάν είναι μικρό) και να απαγορεύεται η μεταφορά των ζώων συντροφιάς στους χώρους αποσκευών των λεωφορείων. Επίσης, με το ανωτέρω υπόμνημα, (σχετικό ζ, το οποίο έχει κοινοποιηθεί και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων), η Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών, αναφέρει: • τις πρακτικές δυσκολίες/προβλήματα που παρατηρήθηκαν κατά το παρελθόν σε περιπτώσεις μεταφοράς κατοικίδιων ζώων με λεωφορεία των ΚΤΕΛ, (συγκρούσεις μεταξύ προσωπικού των λεωφορείων – επιβατών – ιδιοκτητών ζώων), λόγω ασάφειας του πλαισίου, • επισημαίνει ότι τα προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται: [1] δεν γίνεται όμως συγκεκριμένη αναφορά σε κάποια ρύθμιση της Ε.Ε μερίδα επιβατών διαμαρτύρεται έντονα και αρνείται να συνταξιδεύει στον ίδιο χώρο με ζώα, (γάτες, σκύλους κλπ), επικαλούμενοι κυρίως λόγους υγείας (αλλεργίες κλπ), αλλά και λόγους γενικότερης ενόχλησης που σχετίζονται με ηλικιωμένα και άλλα ευπαθή άτομα. Το προσωπικό των λεωφορείων ευρισκόμενο πολλές φορές σε απόγνωση τοποθετεί τα κλουβιά των ζώων, σε γνώση των Διοικήσεων των φορέων, στις αποσκευοθήκες του λεωφορείου, με αποτέλεσμα τις διαμαρτυρίες των κατόχων των ζώων αυτών. • ζητά να επιλυθεί άμεσα το θέμα, να διευκρινιστεί δηλαδή ο χώρος μεταφοράς των μικρών ζώων, (εάν θα μεταφέρονται στην καμπίνα των επιβατών και σε ποια σημεία ή στο χώρο των αποσκευών των λεωφορείων), καθώς και το ανώτερο βάρος των μικρών ζώων. Σχετικά με τα ανωτέρω, η υπηρεσία μας, θεωρεί επιβεβλημένη τη διευκρίνιση του πλαισίου μεταφοράς κατοικίδιων ζώων και για το σκοπό αυτό: 1. Υπενθυμίζουμε το ισχύον πλαίσιο αρμοδιότητάς μας: Με τις διατάξεις του ν. 2963/2001(268Α’) «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία….», άρθρο 15, παράγραφος 1.ιδ, καθώς και τις διατάξεις της υ.α. Β36934/2805/2002(Β’862) «Έκδοση χάρτη υποχρεώσεων προς τον καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.) των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου του ν.2963/2001(Α΄268)», άρθρο 1, παράγραφος 1.1.δ., προβλέπεται στις υποχρεώσεις των συγκοινωνιακών φορέων και των οργάνων τους, (ΚΤΕΛ Α.Ε και ΚΤΕΛ): «να απαγορεύουν τη μεταφορά ζώων, πλην των περιπτώσεων ζώων συνοδείας αναπήρων ή μικρών κατοικίδιων ζώων, που μεταφέρονται με κατάλληλα για το σκοπό αυτόν μέσα» Κατά την άποψή μας, από τις ανωτέρω ρυθμίσεις αρμοδιότητάς μας, προκύπτει ότι κατά τις μεταφορές με λεωφορεία των ΚΤΕΛ: Τα ζώα συνοδείας αναπήρων, (ουσιαστικά αναφερόμαστε σε σκύλους συνοδείας τυφλών, ανεξαρτήτως μεγέθους), επιβιβάζονται μαζί τους στον χώρο επιβατών. Τα μεγάλα κατοικίδια ζώα απαγορεύεται να μεταφέρονται, είτε στο θάλαμο των επιβατών είτε στον χώρο αποσκευών των λεωφορείων. Τα μικρά κατοικίδια ζώα μεταφέρονται μόνο μέσα σε κατάλληλα για το σκοπό αυτό μέσα. Περαιτέρω,απαιτείται να διευκρινιστούν: – το μέγεθος του ζώου, (ορισμός «μικρού» – «μεγάλου» ζώου). – ο χώρος εντός του οποίου τοποθετείται το μικρό κατοικίδιο, εάν δηλαδή είναι ο χώρος των επιβατών ή ο χώρος των αποσκευών του λεωφορείου (ειδικά στα υπεραστικά λεωφορεία, που διαθέτουν ιδιαίτερο χώρο αποσκευών), καθώς και: – τα κατάλληλα μέσα για τη μεταφορά του ζώου. Επιπλέον: «η άρνηση μεταφοράς ζώων συνοδείας αναπήρου, ή μικρών κατοικίδιων ζώων που μεταφέρονται με κατάλληλα για το σκοπό αυτό μέσα», αποτελεί παράβαση που τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ύψους από 800 έως 1500 ευρώ από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του π.δ170/2003(140 Α΄)«Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων του ν.2963/2001». Με το π.δ. 246/2006(261 Α΄) «Γενικός Κανονισμός Προσωπικού των ΚΤΕΛ Α.Ε και των ΚΤΕΛ του ν.2963/2001», καθορίζονται, μεταξύ των άλλων, η συμπεριφορά, οι υποχρεώσεις, οι πειθαρχικές ευθύνες και ποινές που επιβάλλονται σε όλο το προσωπικό των ΚΤΕΛ, (τακτικό και έκτακτο), καθώς και στους οδηγούς των λεωφορείων. 2. Υπενθυμίζουμε το ιστορικό του προβλήματος, τις ενέργειες και τις σχετικές πληροφορίες-απόψεις, όπως διατυπώθηκαν το 2006, όταν το ίδιο ζήτημα είχε απασχολήσει τις υπηρεσίες μας και στο παρελθόν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη επικαιροποιημένες για την επίλυση του προβλήματος στην παρούσα φάση: • Με την 218524/2004 εγκύκλιο, της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής, κοινοποιήθηκε και στην υπηρεσία μας, για ενημέρωση και εφαρμογή, το πλαίσιο και δόθηκαν οδηγίες, σχετικά με τους υγειονομικούς όρους και όρους ταυτοποίησης, που διέπουν τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς επιβατών (εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αρ.998/2003). Με το Γ456/24723/1861/7-5-2004 έγγραφό μας, η ανωτέρω εγκύκλιος απεστάλη στα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα των επαγγελματιών των κλάδων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου μας, για ενημέρωση και εφαρμογή. • Προβλήματα στην εφαρμογή του προαναφερθέντος πλαισίου και σχετικά ερωτήματα από Σωματεία ΚΤΕΛ, απασχόλησαν τις υπηρεσίες μας το 2005 και το 2006. Ειδικότερα, όπως είχαμε ενημερωθεί τότε και όπως επαναλαμβάνεται στο πρόσφατο υπόμνημα της ΠΟΑΥΣ, (ανωτέρω σχετικό ζ.), τα προβλήματα εστιάζονταν στον τρόπο μεταφοράς μικρών ζώων, (εάν θα συνταξιδεύουν με τους ιδιοκτήτες τους στο χώρο των επιβατών ή θα τοποθετούνται στο χώρο των αποσκευών), θέμα σύγκρουσης μεταξύ επιβατών-προσωπικού λεωφορείων-ιδιοκτητών ζώων. Κατ΄ αυτό τον τρόπο, με το Β-16664/1277/25-5-2006 έγγραφό μας, ζητήθηκαν πληροφορίες-απόψεις, προκειμένου να επιλυθεί το ανωτέρω πρόβλημα και συγκεκριμένα εάν η συνύπαρξη επιβατών και ζώων εντός του λεωφορείου εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία των επιβατών ή υπάρχει σχετική διάταξη αρμοδιότητάς σας. • Με το έγγραφο Δ.ΥΓ1γ/Γ.Π./65626/11-10-2006, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Υ.Υ.Κ.Α.), σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, μας ενημέρωσε για τα εξής: – ότι δεν υπάρχει σχετική υγειονομική απαγορευτική διάταξη, από την οποία να προκύπτει σαφώς η απαγόρευση μεταφοράς ζώων συντροφιάς με λεωφορεία με την αιτιολογία ότι τίθεται κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία γενικότερα. – ότι οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών σκύλων, γατών και άλλων ζώων συντροφιάς, (σήμανση, καταγραφή, βιβλιάριο υγείας κ.α) καθορίζονται με το ν.3170/2003(ΦΕΚ191/29-7-2003). – ότι σύμφωνα με το ν.1197/1981 «Περί Προστασίας των Ζώων» (ΦΕΚ240/3-9-1981), παρ.3,…επί κακομεταχειρίσεως ζώων κατά την διάρκεια της μεταφοράς των…με σιδηροδρόμους και αυτοκίνητα, ευθύνη υπέχουν ως συναυτουργοί αυτής της πράξης αντίστοιχα ……οι προιστάμενοι των αμαξοστοιχιών και οι οδηγοί των αυτοκινήτων, τιμωρούμενοι με τις προβλεπόμενες ποινές. – ότι η μεταφορά ζώων συντροφιάς με λεωφορεία δεν εγκυμονεί κινδύνους για μετάδοση ζωοανθρωπονόσων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στη νομοθεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και στις σχετικές εγκυκλίους του και εφόσον τα ζώα μεταφέρονται τοποθετημένα σε κατάλληλο και ασφαλές ιδιόκτητο κλουβί. – επίσης, εκφράζεται η άποψη ότι τα ζώα συντροφιάς βάρους μεγαλύτερου των δέκα κιλών δύναται να μεταφέρονται στο χώρο των αποσκευών των λεωφορείων. • Για τα αστικά λεωφορεία της Αθήνας (Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.) και της Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) έχει καθοριστεί ως επιτρεπόμενη η μεταφορά κατοικίδιων ζώων που μεταφέρονται σε ειδικό καλάθι μεταφοράς (κλουβί) με μέγιστες διαστάσεις 70Χ40Χ50 εκατοστά. Η σχετική πρόβλεψη για την ΕΘΕΛ Α.Ε. περιλαμβάνεται στον αντίστοιχο Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή που έχει εγκριθεί με κοινή υπουργική απόφαση (αρ.13628/ΕΓ ΔΕΚΟ 1657 – ΦΕΚ Β’ 507/10-4-2007). Έχουμε τη γνώμη ότι ειδικά για τις αστικές συγκοινωνίες που εξυπηρετούνται από τα Αστικά ΚΤΕΛ Α.Ε. και παρέχουν συγκρίσιμο μεταφορικό έργο με αυτό της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. και του Ο.Α.Σ.Θ., θα πρέπει να εφαρμόζεται όμοια ρύθμιση. 3. Έπειτα από τα ανωτέρω, προκειμένου να διευκρινιστούν πλήρως και οριστικά όλα τα σχετικά ζητήματα και να ενημερωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι (ΚΤΕΛ – Προσωπικό – Οδηγοί – Επιβάτες), θα επιθυμούσαμε να έχουμε τις σχετικές απόψεις σας καθώς και τη σχετική τεκμηρίωση (κανονισμοί–οδηγίες–νόμοι κ.λ.π). Θα ήταν επιθυμητή βέβαια και η γνωστοποίηση σε εμάς συγκεκριμένων πληροφοριών για το αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο άλλων (κοινοτικών) χωρών, καθώς από τα ζωοφιλικά σωματεία προβάλλεται το επιχείρημα της μη τήρησης από μέρους μας του σχετικού κοινοτικού πλαισίου. Ειδικότερα: • Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης παρακαλείται να μας ενημερώσει σχετικά με τα προηγούμενα, περιλαμβάνοντας οπωσδήποτε τη θέση της σε ότι αφορά το χώρο ενδεδειγμένης μεταφοράς των μικρών κατοικίδιων ζώων αλλά και αναλυτικές πληροφορίες για τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών σε σχέση με την τήρηση των κανόνων υγιεινής των ζώων καθώς και για τα μέσα απόδειξης της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών. • Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρακαλείται να μας ενημερώσει ομοίως για τις σχετικές απόψεις της και ιδιαιτέρως πληροφορίες σχετικά με την πιθανότητα έκθεσης σε κίνδυνο των λοιπών επιβατών του λεωφορείου εξαιτίας της μεταφοράς ζώου (σε ειδικό καλάθι πάντα). • Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών, παρακαλείται σε συνέχεια του αριθ. 2935 από 7/9/2010 υπομνήματος της για την υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων. Με βάση όλα τα αποτελέσματα της παρούσας διαβούλευσης προτιθέμεθα να προωθήσουμε σχετική εγκύκλιο ή και ρύθμιση εφόσον απαιτείται, με την οποία θα είναι σαφές το πλαίσιο μεταφοράς ζώων με λεωφορεία των ΚΤΕΛ, θα είναι δυνατή η ενιαία εφαρμογή του, αλλά και ο αποτελεσματικός έλεγχος τήρησής του.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ α.α. Ε. ΦΑΣΙΤΣΑ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...